Två relativt färska inredningsböcker har landat hos mig.