International Womens Day – Hope we get rid of this day soon!

Idag är det internationella kvinnodagen. Jag hoppas att den kan avskaffas snart. Jag hoppas att den dagen är snart här när man inte behöver lyfta upp någon speciell grupp som behandlas sämre än någon annan. Att det snart kommer en dag då alla är jämlika, behandlas med respekt och kärlek. Varje dag. Överallt.

Så respekt och kärlek till varendaste av er!
Minna 🙂

****************

Today is the International Women’s Day. I hope we can get rid off it soon. I hope for the day when there is no need for a special day to focus on a group that is treated worse than others. I hope that soon everyone is equal and treated with respect and love. Every day. Everywhere.

So – respect and love to each and every one of you!
Minna 🙂

  1. Monica skriver:

    Love this post! I agree, and thanks for pointing that out so gracefully.

  2. Kärlek!/ Fridawww.fridasvahn.se

Comments are closed.

LOADING..