14 frågor om trädgårdsgångar

Det är mycket i trädgårdsplaneringen som är viktigt, inte minst gångarna. Jag har intervjuat proffset Anette Gårdhagen Helinsky från Lykkans Designträdgårdar om planering av gångar och olika material, samt deras för -och nackdelar

1. Vad ska man tänka på när man planerar gångar? Grundprinciper?

 Syftet med gången! Är det en romantisk trädgårdsstig, eller ren funktion. Ska du ’transportera’ , bära, köra material, barnvagn, cyklar. Det avgör bredden och vilken beläggning du väljer.
2.Fem vanligaste material att göra gångar med i trädgården?
Betongsten och plattor, ex slottsten och byasten
gatsten
skiffer
kalksten ex ölandskalksten samt
grus/singel
3. Vilken av gångarna är en budgetvariant?
Fint grus, fraktion 2-4mm, som ofta syns i parker och på kyrkogårdar, ofta i varm röd färg är riktigt bra till gångar. Eller natursingel fraktion 8-11mm. De är mest prisvärda.
4. Lättast och snabbast att lägga?
Samma, se ovan
4. Mest hållbar?
Natursten, som granit, kalksten, skiffer, håller och åldras med patina.
5. Minst underhåll/ogräs? 
Grus/singel är minst underhåll, bara hacka bort ogräs och kratta. Stora plattor med stora fogar går snabbare att rensa än små plattor med många små fogar.
 6. Populärast?
Tror de flesta väljer billig betong (tyvärr). Är det ren funktion brukar de flesta välja betongsten. Många lägger en gång med dekorsten (kallas de större fraktioner av singel från 16-60mm) med trampsten i dekorstenen.
7. För- och nackdelar med respektive material?
En ljus singel blir med tiden smutsig och grön av alger och behöver bytas ut.
Använder man en för grov singel och lägger för tjockt lager är det svårt att gå, det ’rullar’ under fötterna.
Fördelen med grus/singel, det är ett billigare alternativ och det går fort att anlägga en gång av grus/singel.
Nackdel med dekorsten, fröogräset som kommer uppifrån gror lätt i stenmjöl och i markduken under, och det är mycket tidskrävande att rensa ogräs från en yta med stor dekorsten.
Fördel med natursten, den håller i evighet och blir bara vackrare med tiden.
Betongsten ser med tiden tråkig ut när den får beläggning av alger, mossa, lav.
8. Fem vanligaste material för kantalternativ för gångar i trädgården?
Betongsten typ byasten, smågatsten och storgatsten, stålkant.
9. Budgetvariant?
Beror på om du gör anläggningen själv eller anlitar någon trädgårdsfirma.
En stålkant går fort att sätta, men är dyrare i inköp än en betongsten. Att sätta betongsten tar mer tid, det ska grävas och läggas stenmjöl och sen sätts stenen.
10. Lättast och snabbast?
Sätta stålkant går lättast och snabbast.
11. Mest hållbar?
Storgatsten, den är stor och tung och ligger kvar.
12. Minst underhåll/ogräs?
Stålkant, då behöver du bara trimma in till kanten där inte gräsklippare kommer fram. Har du ingen gräsmatta intill utan en plantering vinner du!
13. Populärast?
Betongsten som är ett billigare alternativ. Men stålkant har blivit vanligare. 
14. För- och nackdelar med respektive material?
Fördel med kantsten, det är fint att markera kanten runt en gräsmatta, rumslighet blir tydligare, och det är bara att köra gräsklipparen på stenen. Ingen trimning behövs.
Nackdel med kantsten, som läggs mot gräsmatta, en gräsmatta ’reser’ sig med tiden och gräset kryper in i fogar och över stenen, rensning av fogar, är tidskrävande.
Fördel med stålkant, stålkanten separerar material, du får en fin tydlig avgränsning där stenar är för dominerande, det går snabbt att sätta.
Nackdel med stålkant, det gör ont när små barn trillar och kan skära sig på kanten. Är stålkant mot gräsmatta kommer inte gräsklipparen åt och du får trimma kanten.

 

LOADING..