Foto: Sten Jansin/Vasallen

Norrgavels visningslägenhet i Rindö hamn – Husligheter.se